Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Didaktik

Progressionstræet – et redskab til naturfagsteamet på skolen
Didaktik

Progressionstræet – et redskab til naturfagsteamet på skolen

Af Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent i Silkeborg Kommune og Naturfagskonsulenten ApS Mange lærere i naturfagene oplever, at sammenhængene fagene imellem kunne være bedre, end det er tilfældet. Behovet for sammenhæng på tværs af fagene i 7.-9.klasse er blevet mere udtalt efter indførsel af fællesprøven i naturfag. Også overgangen fra natur/teknologi i geografi, biologi og fysik/kemi…

Naturmødet – også med dilemmaspil
DidaktikFællesfaglige fokusområderUndervisningsmateriale

Naturmødet – også med dilemmaspil

Af Brian Ravnborg og Lars Allan Haakonsen DIT, MIT ELLER VORES VANDLØB? Et dilemmaspil til brug i naturfagsundervisningen med fokus på interessemodsætninger og handlemuligheder. Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Naturmødet blev afholdtafholdes  for anden gang…

Naturfagene i gode hænder
Didaktik

Naturfagene i gode hænder

Af Lykke Mejdal Jensen, fysik/kemilærer, Bagsværd Kostskole og Gymnasium Hvordan får man gjort knap 200 naturfagslærere klar til Fællesfaglige Fokusområder og den fælles naturfagsprøve i skoleåret 2017/2018? Man tager bl.a. nogle meget kompetente og engagerede forskere fra Københavns og Aarhus Universitet, nærmere betegnet H.C. Ørsted og Niels Bohr Instituttet og får dem til at skrue…

Det må gerne være sjovt!
Didaktik

Det må gerne være sjovt!

Redaktionen har stillet fem spørgsmål til Troels Gollander, der har udarbejdet et nyt supplerende hæfte til fysik/kemi-undervisningen for forlaget Pirana. Hvad er formålet med hæftet?Det er dels at eleverne lærer nyt og dels fastholder den eksisterende viden. Hæftet er fyldt med quizzer, krydsogtværser og andre quiz-dig-klogere-opgaver. Der er også klassiske faglig læsning-opgaver. Eleverne skal lære…

Ny FYSIK/KEMIDIDAKTIK bog
Didaktik

Ny FYSIK/KEMIDIDAKTIK bog

Af Martin Krabbe Sillasen, VIA University College Bogen ”Fysik/kemididaktik – læring og undervisning” formidler fagdidaktik til lærerstuderende og lærere med interesse for didaktik i undervisningsfaget fysik/kemi. Fagdidaktik handler om de refleksioner, man som lærer og fagprofessionel gør sig om fag, undervisning og elevernes læring. Lidt forenklet sagt berører bogen fysik/kemi-undervisningens hvad, hvorfor og hvordan. Hvad…

Når FÆLLESFAGLIGundervisning er noget helt andet
DidaktikFællesfaglige fokusområderNatur/Teknologi

Når FÆLLESFAGLIGundervisning er noget helt andet

Af Jonas Jensen Fællefaglig arbejde i naturfagene kan forveksles med parallel undervisning i de tre fag, der indgår.Derfor er der udfordringer og muligheder, der skal tages op, hvis elevernes udbytte skal svare til de forventninger, som politikere og forskere har til undervisningen.Jonas Jensen vandt 2. prisen ved lærerprofession.dk’s konkurrence for bachelorprojekter. Hele opgaven kan læses…

Inddrag primærmaterialer i naturfagsprøven
DidaktikFællesfaglige fokusområder

Inddrag primærmaterialer i naturfagsprøven

Af: Marianne Hald, uddannet biolog og adjunkt på University College Nordjylland og Christina Frausing Binau, uddannet folkeskolelærer og naturfagsvejleder, konsulent i Astra – Nationalt Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed samt beskikket censor Artiklen sætter fokus på, hvordan vi kan inddrage undersøgende arbejde i biologi, geografi og fysik/kemi på en ligeværdig måde til…