Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik

Ny FYSIK/KEMIDIDAKTIK bog

Af Martin Krabbe Sillasen, VIA University College

Bogen ”Fysik/kemididaktik – læring og undervisning” formidler fagdidaktik til lærerstuderende og lærere med interesse for didaktik i undervisningsfaget fysik/kemi. Fagdidaktik handler om de refleksioner, man som lærer og fagprofessionel gør sig om fag, undervisning og elevernes læring. Lidt forenklet sagt berører bogen fysik/kemi-undervisningens hvad, hvorfor og hvordan.

Hvad belyser fx fagets natur, udvikling, indhold, metode og forholdet mellem videnskabsfag og skolefag.

Hvorfor handler især om de begrundelser, man kan bruge til at legitimere faget og dets rolle i skolen, men det handler også om de strømninger og synspunkter, der har præget udviklingen af skolen og faget samt den aktuelle debat.

 

Hvordan handler om tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med sigte på optimal læring for den enkelte elev.

Bogen indeholder 13 kapitler (Se faktaboks). Specielt kapitel 5 er lidt anderledes end de andre kapitler i bogen. Dette kapitel behandler i 10 afsnit forskellige emner i faget, der rummer vigtige kernefaglige begreber. Det er ikke detaljerede metodiske anvisninger til, hvordan man skal undervise i emnerne. Men det er didaktiske nedslag der har særlig stor betydning for elevernes læring. Emnerne er: Energi, temperatur og varme, partikelteori, atomer og molekyler, kemiske reaktioner og reaktionsskemaer, elektriske kredsløb, stråling, astronomi, kræfter og bevægelse.

De øvrige kapitler er også målrettet undervisningspraksis i skolen. De enkelte kapitler er rigt illustreret og indeholder både modeller og anvisninger til hvordan man arbejder med fx evaluering, vurdering af læremidler og digitale værktøjer, laboratoriearbejde og undersøgende arbejdsformer. Bogen bygger på anerkendt viden og forskning. Den er skrevet af dygtige fagfolk, der ud over at have en specialviden på området er tæt på undervisningspraksis i grundskolen, i læreruddannelsen og læreres efter- og videreuddannelse.

FK4 2017 9 1
Fysik/kemididaktik – læring og undervisning
Peter Norrild og Martin Krabbe Sillasen (red.)
Forfattere: Christina Frausing Binau, Helle Houkjær, Jens Hviid, Erik Jørgensen, Lars Henrik Jørgensen.
307 sider. Hans Reitzels Forlag, 2017.

Kapiteloversigt:
Kapitel 1: Naturfag i skolen – hvorfor?
Kapitel 2: Styringsmekanismer for naturfagene
Kapitel 3: Naturfaglig kultur på skolen – hvorfor og hvordan?
Kapitel 4: Kompetenceområder i fysik/kemi
Kapitel 5: Emnedidaktik
Kapitel 6: Projektorienteret og tematisk undervisning
Kapitel 7: Vurdering af læremidler
Kapitel 8: Undersøgelsesbaserede arbejdsformer – IBSE
Kapitel 9: Interesse og motivation i fysik/kemi
Kapitel 10: Uformelle læringsmiljøer
Kapitel 11: Laboratoriearbejde
Kapitel 12: Digitale simulationer, animationer og spil
Kapitel 13: Evaluering i naturfag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.