Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik Natur/Teknologi Undervisningsmateriale

Hvad er dannelse og uddannelse i natur/teknologi-faget?

Af lektor, ph.d. Trine Hyllested, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Grib den undren og nysgerrighed som eleverne kommer med, vær generøs med at eksperimentere og lad eleverne samle, observere, beskrive, og registre.
En tidligere lærer, naturvejleder og nuværende lektor på læreruddannelsen giver sit bud på hvordan fundamentet til en naturfaglig dannelse kan skabes bl.a. i natur/teknologitimerne.

 

Skolen er et refleksionsrum

Fra fagets formålsparagraf vil jeg fremhæve flg. citater i forhold til dannelse (Fra natur/teknologi-UVM):
”Opnå indblik i hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden”
”Udvikle tanker, sprog og begreber om natur/teknologi, der har værdi i det daglige liv”
”Udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur”
Demokratiet kan ikke tages for givet. Det skal trænes og genindlæres for hver generation. Derfor skal hver ny generation dannes og uddannes, også i natur/teknologi. Mange interessenter er imidlertid optaget af at sætte dagsordenen for skolen, for at få solgt deres egne produkter. Forlag, interesseorganisationer og kommercielle interesser skaber tilbud og laver nemme løsninger for lærerne. Her skal skolen og lærerne være gatekeepere for indholdet og metoderne i skolen. Det kræver faglig uddannelse af lærerne. Skolen skal være et fristed og et refleksionsrum til at blive indført i, være med til at udvikle, til at reflektere og forstå vores kultur, også den naturfaglige kultur. Så hermed en advarsel – dette indlæg bygger på en, måske naiv, opfattelse af, at viden er det bedste værn. Med viden skal vi begrunde og udvikle en ny og bedre verden, end den vi nu er en del af.
 

Formålet med natur/teknologi indsat i et krydsfeltsdiagram. I spændvidden mellem fællesskab og individ,
mellem personlige egenskaber og kundskaber/ færdigheder. Inspireret af min undervisning på Campus Carlsberg.

Natur/teknologi er med til at lægge fundamentet til den livslange naturfaglige dannelse

Natur/teknologi er det brede tværfaglige grundfag, som sideløbende med dansk og matematik bygger videre på den forståelse af verden, som startede da eleverne blev født. Derfor skal natur/teknologi give det allerbedste grundlag for at lære mere om en naturfaglig forståelse af verden. Efter 6 år med natur/teknologi skal eleverne arbejde videre i biologi, geografi og fysik/ kemi og på sigt måske uddanne sig indenfor naturfag. Jeg forstår simpelthen ikke de politikere og skoleledere, der tillader, at 1/3 af de lærere, der underviser i faget i folkeskolen ikke er uddannet i faget. Ville man tillade dette i sprogfagene?

Kompetencedækning i natur/teknologi 2017/18 Fra https://www.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1781.aspx


 
Vi skal arbejde konkret med de 7-12 årige

At være naturfagligt dannet, også som 7-årig, handler i første omgang om at være nysgerrig. Al viden grundlægges i nysgerrighed. Derfor er det bedste vi kan arbejde med i natur/teknologi: nysgerrighed. Vi kan øve dem i at være nysgerrige og stille spørgsmål. Et natur/teknologilokale eller et klasselokale skal være fuld af dimser, spændende ting og billeder, man kan undre sig over. Vi kan lære af Martin A Hansens roman ”Løgneren” som beskriver læreren på Sandø. Han laver en forundringsøvelse, hvor han af og til har en ny spændende ting med, dækket af et klæde. Efter det har stået det meste af dagen, kan han til sidst fortælle f.eks. om modellen af den hundeslæde som klædet gemmer. Han har en hel kasse fuld af mærkelige ting han og eleverne har fundet, som de udstiller i klasseværelset. Du kunne selv udstille ting, som I har fundet i naturen og hjemme i kælderens gemmer. En spændende sten, en underlig muslingeskal, et gammelt fiskehjul, en dåse, en brugt mobiltelefon, en gammel kaffemølle, et vaskebræt. Konkrete genstande og mærkelige dimser, der kan starte en undren om, f.eks. hvad vi brugte til at vaske tøj, før man havde vaskemaskinen? Du kan spire bønner og se på rødder, blade og blomster og synliggøre, hvordan en plante bliver til. Du kan samle grene ind og få dem til at springe ud. Du kan medbringe en stenøkse, en moderne økse og vise en film om en motorsav, hvis du ikke selv har en motorsav, du kan tage med. Forståelse af teknologiens historie er en del af natur/teknologi. Med udgangspunkt i alle disse ting kan du gøre dit klasse værelse til et verdensrum og vise, hvordan mennesker, bl.a. ved hjælp af teknologi, har overlevet indtil nu.

Lære eleverne at bruge deres øjne og bruge naturfaglige måder at beskrive på

Naturfag handler om at observere, beskrive og registrere. Det er det allerførste trin. I natur/teknologi arbejder eleverne med konkrete fænomener i den nære omverden. De undersøger og reflekterer dem i forhold til en naturfaglig måde at forstå verden på. I natur/teknologi skal vi åbne verden for de børn, som vi er blevet betroet, med udgangspunkt i en naturfaglig beskrivelse af verden, der starter med dem selv. Hvor høj er du, hvor høje er de andre i klassen? Hvorfor er der forskel på os? Det handler ikke om at være ens. Det er faktisk anlæggene for forskellighed, der gør, at menneskeheden har kunnet overleve i alle mulige slags klima, på mange forskellige steder på jorden. Hvordan kan vi tegne et kort over dit skrivebord, over klasseværelset og over skolen?  Hvad er temperaturen inde i klasseværelset, ude på gangen og ude i skolegården. Er der forskel og hvorfor det? Hvordan kan vi hurtigst opløse en skefuld sukker – i varmt eller i koldt vand? Alt kan observeres, beskrives og registreres, og eleverne kan trænes i at observere og registrere deres resultater i skemaer, som du eller de selv har fremstillet. Når man selv har prøvet at fremstille et skema eller et kort, forstår man måske bedre den model over temperaturerne i Danmark og den tabel over temperaturer i forskellige byer, som findes i dagens avis.

Vær generøs med at eksperimentere

Naturfag handler om at eksperimentere. Hvordan kan det være, at en klump modellervoks kan flyde, hvis den har en bådfacon, men synker, når den rulles sammen? Børnene kan selv prøve at undersøge ting og sager fra den nære omverden.  Dine oplæg og forsøg skal inspirere dem til selv at forsøge og behøver ikke at være store og spektakulære. De kan tage udgangspunkt i klassens affaldsspand, elevernes madpakke, bladene på træet i skolegården, månens facon, cykelskurets konstruktion eller boldbanens regnorme. Hvor kommer varerne i det lokale supermarked fra, hvad er de lavet af og kan vi prøve selv at fremstille nogle af dem? Det handler om at forsøge og fejle. At prøve en gang til og være klar over man ikke helt har styr på det, men at man er kommet et stykke vej.

Giv det videre

Naturfag handler også om at kunne formilde sin viden til andre. Det kan du træne på skolen f.eks. ved at sjette klasse underviser første klasse, eller ved at fjerde klasse laver en udstilling på skolens bibliotek om de planeter, de har arbejdet med i projektforløbet om solsystemet.

Så hvad skal du selv som lærer kunne for at arbejde med natur/teknologi?
Vær åben og brug alle dine kolleger, giv dine ideer videre. Vær inspirerende og lad dig begejstre. Du skal være i nuet og gribe den undren, som eleverne kommer med og ikke kun følge din egen dagsorden. Brug alle mulige læremidler, formelle som uformelle. Tag udgangspunkt i området omkring skolen og gøre undervisningen autentisk og virkelighedsnær. Bruge skolemælken, vandet i vandhanen, kantinen, legepladsen, boldbanen, kroppen, vejret, solen, der ”står op” og månen I kan skimte på himlen, forbruget af strøm på skolen og sorteringen af affald i klasseværelset, alt dette kan være dit udgangspunkt. Natur/teknologi handler om virkeligheden, så følg med i nyhederne. Snak med dem om det, der undrer dem. Det er et meget bredt fag. Du skal hjem og slå op eller spørge dine kolleger om det, du ikke ved! Ingen ved det hele. Vær insisterende på naturfagenes vegne – eleverne skal uddannes til demokratiske borgere! Vær kritisk over for viden og kilder – ikke alt der glimter på nettet er af guld-heller ikke fagportalerne! Som Kraka (sagnfigur fra islandsk saga red.) skal du være nøgen, men påklædt, være forberedt, men være åben. Du skal være ydmyg over for din egen viden, men have styr på hvor du vil gerne hen med din undervisning. Tilgiv dig selv og grin af dig selv, for alt det du fejler med og må hjem og undersøge! Det er det vi udvikler os af.


Trine Hyllested

Denne artikel bygger på Trine Hyllesteds oplæg på Big Bang 2019 og indlægget i bogen: ”Dannelse i alle fag” fra forlaget Dafolo.
Bogen udkommer foråret 2019. Læs evt. mere på Trine Hyllesteds blog på folkeskolen.dk og UC-viden.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.