Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Fysik/Kemi Natur/Teknologi

Støt ungdomsoprøret

Er det i orden at børn og unge pjækker fra skole og går til demonstration? Må vi nu ikke drikke vand af plastflaske? Hvornår er det ok at køre i bil? Hvordan fordeler vi verdens ressourcer, så alle får et værdigt liv? Og hvordan omsætter vi perspektiverne i Verdensmålene til vedkommende undervisning, der giver håb for fremtiden?

Af Ole Haubo Christensen naturfagskonsulent, VIA CFU

Den 25. september kan med rette omdøbes til global bæredygtighedsfestdag. På denne dag vedtog FNs generalforsamlings i 2015 Verdensmål for bæredygtig udvikling. En ambitiøs plan for såvel mennesker som natur og dyreliv overalt på Jorden. Verdensmålene, der skal være opfyldt i 2030, skal sikre udryddelse af fattigdom, øget global lighed og en mere bæredygtig verden. Verdensmålene gælder for alle – alle lande og alle mennesker, der bor på Jorden. Der var politisk vilje til aftalen i FN, og folketingsvalget i juni bar i høj grad præg af ønsket om handling ift. klima og en mere bæredygtig levevis. Næste skridt er konkrete forandringer. Vejen kan synes uoverskuelig, bumlet og ujævn, men lad os starte med at lytte til børnene.

Som Greta Thunberg udtrykker det:


’Vi børn gør oftest ikke, som I siger, vi skal gøre. Vi gør, som I gør. Og eftersom I voksne skider på min fremtid, så gør jeg det også.’


Greta bor i Stockholm og er 16 år. Hun strejkede fra sin skole i tre uger efter sommerferien i 2018. Hun sad i stedet hver dag foran den svenske Riksdag i Stockholm. Nu sidder hun der hver fredag. Og det er hendes plan at blive ved med det indtil Sverige følger Parisaftalen, FNs klimaaftale vedtaget på COP21 i Paris i december 2015. Greta Thunberg er med rette blevet et ikon og en inspirationskilde for mange unge i vores del af verden.

Eleverne som Verdensmålsambassadører

Skal vi komme i mål med Verdensmålene og skal Parisaftalen blive til virkelighed, er det afgørende, at vi alle – også vores elever – har viden, engagement og kompetencer, så vi kan handle i overensstemmelse med bæredygtighedsprincipper i vores hverdag. Derfor er undervisning i Verdensmålene og bæredygtighed vigtig.

Kom med i kampen for en bedre verden

Hvordan klæder vi eleverne på til fagligt og socialt at løfte udfordringen? Hvordan formidler vi den rette viden og kompetencer til eleverne? Eleverne skal opleve at deres handlinger har betydning, og at de kan gøre en forskel. Eleverne skal være rollemodeller og agere verdensmålsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.

Der er nok af dilemmaer og spørgsmål at forholde sig til.
– Hvordan løser vi problemet med, at god mad smides ud. Hvert år kasseres fødevarer, der kunne brødføde 3 mia. mennesker, samtidig med at 815 millioner sulter.  
– Hvordan skaffer vi rent vand til alle? Det er tankevækkende, at der bruges 2.700 liter vand til produktion af et par jeans, samtidig med at mere end 650 millioner mennesker og cirka hvert femte barn i verden ikke har adgang til rent vand eller må gå langt for at skaffe det.

– Hvordan påvirker produktion af forskellige fødevarer klimaet?
– Hvilke fødevarer giver det bedste energiindhold i forhold til CO2-aftrykket?
– Hvilke udfordringer giver vandstandsstigninger her og i den 3. verden?
– Hvilke fordele og ulemper er der for Danmark og andre steder på Jorden, hvis/når havisen ved polerne smelter?
– Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige energikilder?
– Hvordan påvirker udledningen af CO2 og metan klimaet?
– Hvilke energikilder er bæredygtige?
– Hvordan kan vores forbrug være skadelig for klimaet?
– Hvilke vedvarende energikilder er oplagte at anvende i Danmark og andre lande?
– Hvilke konsekvenser har udledningen af plast for naturen, dyreliv og mennesker?
– Hvilken betydning har god hygiejne for sundheden?
– Hvordan kan toiletter være med til at forbedre sundheden i u-lande?
– Hvorfor er det et problem for dyr, planter og mennesker at regnskoven bliver fældet?
– Hvordan kan regnskovene være med til at mindske global opvarmning?

Listen med udfordringer og spørgsmål er meget lang. Men kun ved at stille de rigtige spørgsmål, kan vi finde svar på udfordringerne.

Læremidler om Verdensmålene

Der er efterhånden en del læremidler med fokus på Verdensmålene og bæredygtighed. Forskellige NGOer har bidraget. Find inspiration på  u-web.dk, DANIDAS portal for læremidler, verdensmaalene.dk/materialesamling, UNDPs hjemmeside, og på CFUernes materialeplatform mitcfu.dk

Verdensmål.nu
Verdensmål.nu er vores bud på supplerende læremidler til naturfagene om Verdensmålene og bæredygtighed her og i den 3. verden. Indhold er relateret til elevernes egen verden og har FNs 17 Verdensmål som det centrale omdrejningspunkt. Læremidlet er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver. Den elektroniske udgave af lærervejledningen er med klikbare links, der fører til visning af korte tv-klip på DR Skole. Ved første visning skal Uni¬-login benyttes.

Verdensmål.nu består af elevbøger målrettet natur/teknologi og dansk 1.-3. og 4.-6. klasse og som fællesfagligt fokusområde for naturfagene 7.-9. klasse. På  verdensmål.nu finder du digitale bladrebøger til præsentation på storskærm, lærervejledninger med klikbare link til filmklip på DR Skole, dr.dk/verdensmål, mm.

         
 

Sådan er temaet bygget op

Verdensmål.nu er struktureret i fire undertemaer med filmklip, elevtekster og opgaver. Opgaverne tager afsæt i problematikkerne: Sundhed og bæredygtighed, Den store verden, Børneliv og Gør en forskel. I kan vælge at benytte Verdensmål.nu i sin helhed eller fokusere på udvalgte elementer.

Gratis klassesæt – du betaler kun forsendelse

Verdensmål.nu er støttet af Danida og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Du kan bestille gratis klassesæt af elevbøger samt trykt lærevejledning i papirudgave mod betaling af forsendelse.
Bestil på  verdensmål.nu hvor lærervejledning og elevopgaver samtidig kan downloades.

Fælles Mål for Verdensmålene

Verdensmålene dækker på mange måder alle de fire kompetenceområder og rigtig mange af færdigheds- og vidensmålene for naturfagene fra Børnehaveklasse til 10. klasse. Måske skal vi tænke Verdensmålene som en ny samlende paraply for naturfagene? Det bliver spændende, hvornår det bliver et krav at indtænke verdensmålsdimensionen ind i alle undervisningsforløb?
Jeg glæder mig til, at det bliver helt naturligt, at årsplanen for natur/teknologi og naturfagene, har Verdensmålene som det centrale omdrejningspunkt.
God fornøjelse med undervisningen!

Ole Haubo Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.