Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik Fællesfaglige fokusområder Kompetencer Natur/Teknologi

Få styr på vurdering af elevernes naturfaglige kompetence

Af Susanne Hjortlund, Astra

Lige om lidt går det løs med den nye fælles prøve i naturfagene. Nogle skoler gennemførte prøven frivilligt sidste år, men for de fleste er det nyt. Vurderingsskemaet er et godt redskab – både til prøven og i den løbende evaluering.

FK2 2017 2 1
Når lærere med forskellige fagligheder skal føre elever til den fælles prøve inden for de tre naturfag, giver det helt naturligt nogle udfordringer, når de skal bedømme elevernes opnåelse af naturfaglige kompetencer – hvor kompetence også er et nyt begreb i grundskolen. Man skal holde tungen lige i munden for at få alle kriterier med i bedømmelsen.

Derfor har Astra i samarbejde med KATA Fondens- Klog på Naturfag- udviklet et vurderingsskema, som kan gøre den fælles prøve – og den løbende evaluering op til prøven – mere overskuelig og til at håndtere. Skemaet blev præsenteret på Big Bang-konferencen i marts, hvor deltagerne i workshoppen afprøvede skemaet ud fra tre undervisningssituationer i hhv. undersøgelse, modellering og perspektivering.

 

Et godt tjekskema

Skemaet blev vel modtaget af deltagerne, heriblandt Rikke Louise Mejlsing, som underviser i biologi og geografi på Rosengårdskolen i Odense. Et af hendes mål med at deltage i årets Big Bang-konference var netop at blive klar til at håndtere den fælles prøve. Derfor var hun til flere workshops om prøven, en af dem handlede om vurderingsskemaet:

“Jeg skal have den prøve ind på rygraden, inden det går løs, og det har været gode oplæg og workshops, hvor der også har været sparring med kollegerne, så jeg er lidt mere fortrøstningsfuld. Jeg er blevet bekræftet i, at vi er på rette vej. Vurderingsskemaet er et godt tjekskema til at huske de fire kompetenceområder, så man ikke glemmer noget i prøven.”

“Det var også godt at få lov at afprøve skemaet sammen med kolleger og få snakket på tværs af fag og høre de andres indgange til prøven. Det er vigtigt, at vi strukturerer, retter til og holder ved lige, så vi er helt skarpe til prøven, selv om det måske er nogle år siden, man har prøvet det sidst,” siger Rikke Louise Meilsing, der som geografi- og biologilærer har følt sig usikker over for den nye prøveform:

“Fysik/kemilærerne har det nok lettest, fordi de er fortrolige med lokalet og prøvesituationen, mens biologi- og geografi-lærerne er kommet lidt ind fra sidelinjen – vi har kun været vant til en halvtimes prøve med multiple choice. Så for os er det vigtigt at blive ordentligt klædt på i samarbejde med fysik/kemilærerne.”

Udgangspunktet for vurderingsskemaet

Vurderingsskemaet tager udgangspunkt i vurderingskriterierne fra Undervisningsministeriet. Her er prøvevejledningens vurderingskriterier:

Eleverne prøves i, hvor høj grad af kompetence de udviser inden for alle de naturfaglige kompetenceområder ved inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte naturfaglige problemstilling.

Dvs. i hvor høj grad eleven kan:
●    tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af modeller og med relevante perspektiver

●    forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller

●    forklare sammenhænge mellem praktiske undersøgelser, modeller og naturfaglig teori med udgangspunkt i den selvvalgte naturfaglige problemstilling

●    argumentere for naturfaglige forhold og anvende relevant
fagterminologi fra både fysik/kemi, biologi og geografi

●    anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling

(Astras fremhævelser)
 
Vurderingsskemaet er udformet, så lærerne kan holde kravene til eleverne op mod det eleverne rent faktisk gør og siger ved prøven. En sidegevinst ved skemaet er, at det også kan bruges i den løbende evaluering. Her kan lærerne f.eks. bruge dele af skemaet på de aktiviteter, eleverne arbejder med i skoletiden.

Nyttige links:

Vurderingsskemaet kan downloades på klogpånaturfag.dk under ‘Fælles prøve i naturfagene’.

Find råd og vejledning til fælles prøve på astra.dk/fællesprøve

Materialerne og præsentation fra workshoppen ’Vurdér naturfaglig kompetence’ kan findes på bigbangkonferencen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.