Danmarks Naturfagslærerforening
Didaktik

Den nye nationale naturvidenskabsstrategi

Af Kim Christiansen, redaktør

I marts måned blev regeringens nye nationale naturvidenskabsstrategi offentliggjort. I forordet kan man læse, at naturvidenskab og teknologi er en vigtig nøgle for nationens fortsatte vækst og velfærd. Vi kan ikke konkurrere på lige vilkår med nogle af de store lande, som producerer mange naturvidenskabelige kandidater, ingeniører og teknikere. Men hvis man skal tro på regeringens ord i forordet til strategien, så kan en generelt veluddannet befolkning agere fleksibelt og selvstændigt som fagligt dygtige, kreative, kritisk tænkende og dannede individer, der i højere grad kan være med til at styrke landets økonomi.

Dette indhold er kun for Studerende medlemmer.
Log ind Tilmeld