Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Undervisningsmateriale

Ulykken på skole i Sønderborg

Under den fællesfaglige afgangsprøve i 9. klasse i juni skete der et alvorligt uheld, hvor en elev blev slemt forbrændt. Historien kom i de landsdækkende medier.

Af Erland AndersenFK04 2018 1 1

Uheldet skete under en undersøgelse, hvor holdet ville påvise, at der dannes CO2 når fossile brændstoffer forbrændes.

I undervisningen har eleverne tidligere udført undersøgelsen og er således bekendt med fremgangsmåden – ligesom eleverne har været instrueret i sikkerhedsforhold ved undersøgelsen.

I undervisningen har man i flere tilfælde brugt lidt sprit på trækullene, inden de blev antændt, fordi det kunne være svært at få trækullene til at brænde.Eleverne var instrueret i, at det var læreren der udleverede sprit, og at der kun måtte anvendes meget små mængder.

I dagene inden prøven havde eleverne ”trænet” i faglokalet sammen med en lærer, og dér gennemført undersøgelsen.

Ved prøven er der to hold af to elever i gang med at gennemføre prøven.

Der er to lærere til stede, hvoraf den ene er fysik/kemi-lærer. Eleverne sætter undersøgelsen op, men der er ikke rigtig gang i undersøgelsen. Eleven kan ikke se, at kullene brænder. Eleven henter spritten og hælder formentlig spritten på kullene direkte fra en dunk, som kan indeholde 2,5 liter. Der var ild i kullene, så spritten brød øjeblikkeligt i brand, og spritten fra dunken sprøjtede op og antændte drengens tøj, og derved blev han forbrændt.

Eleven havde ikke kittel på. Det syntetiske stof brød i brand, og eleven fik hovedsagelig 2. grads forbrændinger og lidt 3. grads forbrændinger. Lærerne reagerede med det samme ved at slukke ilden og fik eleven hen, så der kunne postes vand ud over ham. Ambulance, skoleleder samt anden hjælp blev øjeblikkeligt tilkaldt.

Eleven blev overført til Rigshospitalet og har været indlagt i længere tid, men er nu udskrevet og er allerede i gang med 1.g.

Overvejelser om ulykken.

Det ser grundlæggende ud til, at skolen og faglærerne har gjort, hvad de skulle, samt at eleverne har været grundigt instrueret – også om sikkerhed.

Ulykken må give anledning til en række overvejelser, både om den daglige undervisning med praktisk arbejde samt – ikke mindst – det praktiske arbejde til afgangsprøven.

Ved praktisk arbejde i kemi skal der anvendes sikkerhedsbriller, hvis en risikoanalyse viser risiko for øjenskader. Kitler er altid en god ide, både for at beskytte tøjet, men kitlen kan også være med til at beskytte mod forbrændinger og ætsninger.

Det har skolen også fået et straks påbud om i forbindelse med netop denne specifikke undersøgelse.

Skolen har også indført en række procedurer, som skal skærpe elevernes opmærksomhed på sikkerheden.

Et sikkerhedsblad i deres mapper, flere opslag i laboratoriet om sikkerhed samt let adgang til sikkerhedsudstyret samt de personlige værnemidler.

I den daglige undervisning er det os,  som lærere, der udvælger, hvilke former for praktisk arbejde eleverne udfører.

Vi har derfor også gjort os overvejelser om risiko og sikkerhed samt instrueret eleverne.

Hvad med det praktiske arbejde til prøven?

I vejledningen står der:
“Eleven kan også gennemføre undersøgelser, de ikke kender fra undervisningen, og i disse tilfælde er det interessant i forbindelse med vurderingen, hvordan eleverne har fået inspiration til udvikling og design af undersøgelsen. I alle tilfælde er det vigtigt som eksaminator(er) og censor at være opmærksom på elevens refleksioner over undersøgelserne.”

Vi kan derfor risikere, at eleverne møder op med forskellige former for praktisk arbejde, som de har fundet på nettet eller måske i en bog med ”sjove forsøg”.

I mange tilfælde har eleverne ikke mulighed for at vurdere om der er sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med opstillingen!

Et naturligt spørgsmål må i den forbindelse være, hvem har så ansvaret??
Det har skolen, herunder faglærerne og skolelederne – for alt hvad der foregår i skolens navn er skolelederens ansvar.

Det går selvfølgelig ikke, for når vi ikke ved, hvad eleverne finder på, så kan vi jo ikke vejlede og huske eleverne på eksempelvis kittel, sikkerhedsbriller eller sige:  “DET MÅ I IKKE!”

En løsning på problemet kunne være, at eleverne senest ét – måske to – døgn før prøven skal oplyse skolen om, hvilke former for praktisk arbejde, de vil udføre, samt maile vejledningerne til det praktiske arbejde.

Så skal lærerne have tid til at læse igennem og kan så godkende eller forbyde.

Ulykken i Sønderborg var på alle måder uheldig og har fået kedelige konsekvenser for eleven.

Det må få os alle til at tænke os om, være mere omhyggelige med at huske eleverne på at anvende de personlige værnemidler, som SKAL være let tilgængelig i faglokalet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.