Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik Fysik/Kemi

Viden og indsigt er vigtig – men nysgerrighed er afgørende

Skal elever lære fysik og kemi i grundskolen? Det er vel et helt unødvendigt spørgsmål at stille i dette blad, hvor enhver læser bør kunne ryste en række gode begrundelser herfor ud af ærmet. Men lad mig som en udestående også give et bud på vigtigheden af disse fag.

Meget er ændret siden min egen skolegang, og jeg er pt. i et mellemsituation, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad og hvordan der undervises i naturfag mere generelt og fysik/kemi specielt. Mine egne børn er for længst gået ud af skolen, og mine børnebørn er ikke begyndt endnu. Jeg skal derfor afholde mig fra at komme med gode råd til hvad præcist, der skal undervises i, og hvilke pædagogiske metoder, der bør benyttes. Det ved jeg simpelthen for lidt om. Men hvis jeg tænker på mine børnebørn og deres kommende skolegang, så har jeg da nogle overordnede betragtninger om den viden, de bør tilegne sig – både for deres egen udvikling og for samfundets.

Som så mange andre fag bør fysik og kemi være en passende blanding af et redskabsfag og et dannelsesfag, men først og fremmest bør det være et nysgerrighedsfag. Fysik/kemi-undervisningen børe være med til at give forståelse for, at der er dybere og ofte skjulte sammenhænge i naturen.

At skolen skal lære eleverne om planter, dyreliv, vind og vejr er indlysende – og her kan man gøre det nærværende ved at tage udgangspunkt i ting og fænomener, der er velkendte for eleverne. Abstraktionsniveauet bør være en tand højere, når man skal forklare om varme, elektricitet og Universet. Hvorfor leder metaller varme og elektricitet, hvorfor gør glas ikke? Hvordan får vi elektrisk strøm ud af stikkontakten, og hvor kommer den fra? Hvordan fungerer en mobiltelefon eller et trådløst internet?. Hvorfor udsender Solen lys og varme? Osv. At kende svarene herpå er ikke alene nyttigt for den enkelte, det er også helt afgørende for at forstå og påvirke mange af de forandringer, der sker i samfundet.

Nogle elever vil sikkert være mere betaget af disse spørgsmål end andre, som måske bliver helt blanke i hovederne. Den pædagogiske udfordring kan være stor. Men udover at undervisning i fysik og kemi som nævnt kan være ganske nyttig og give praktisk anvendelig viden, kan den pirre nysgerrigheden helt generelt bedre end i de fleste andre fag i skolen, jeg lige kan komme på. Musik, drama, billedkunst og lign. betegnes normalt som de kreative fag. men fysik og kemi er jo også kreative fag. Da Niels Bohr kom frem med sin atommodel, var han kreativ ved bryde med de klassiske naturlove, da Einstein formulerede sin specielle relativitetsteori var det baseret på en kreativ tanke om lysets hastighed. Og når man bruger sin viden fra fysik og kemi i det, som vel nu kaldes engineering i skolen, så er der også brug for kreativitet.

Udover at følge fagenes læseplaner må det for en fysik- og kemilærer være opgaven at formidle denne nysgerrighed til eleverne. Den er vigtig både som et første skridt til at søge en dybere indsigt og forståelse i den verden, vi lever i og er en del af, og for at give en basal viden om de tekniske systemer, som vi omgiver os med, og som er en forudsætning for kunne videreudvikle samfundet. At ikke alle er lige motiverede eller har samme evner til at lære om de fysiske love og anvendelser er vel helt naturligt, men alle kan og bør lære gennem undervisningen i fysik og kemi, at det er muligt at finde og erkende skjulte sammenhænge. Denne erkendelse er vigtig for, at eleverne senere kan blive en aktiv del af samfundet – og nogle af dem endog ingeniører!

Alle fag i skolen bør fremme nysgerrigheden, men jeg vil hævde, at fysik og kemi faktisk er to af de fag, som er bedst egnet hertil. Det er det, jeg håber mine børnebørn om nogle år vil møde i skolen, uanset om de senere skal bruge denne viden i en erhvervsmæssig sammenhæng eller ej.

af Jens Ramskov Civilingeniør og ph.d. Videnskabsredaktør ved Ingeniøren og modtager af H.C. Ørsted Medaljen i sølv for fremragende videnskabsformidling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.