Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Fællesfaglige fokusområder Fysik/Kemi Natur/Teknologi

Mød NASA-forsker Sarah Pearson og mange andre faglige kapaciteter i nye digitale gæstelærerforløb

Den danske NASA-forsker Sarah Pearson er en af de gæstelærere, som ”kan komme på besøg” i naturfagsundervisningen i udskolingen. Sammen med Danmarks Fysik- og Kemilærerforening har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udviklet et forløb om stjerner, galakser og mørkt stof.

Forløbet er bygget op omkring fire videoer med astrofysiker Sarah Pearson, og det indeholder forslag til aktiviteter og diskussioner, som kan gennemføres i undervisningen – enten på skolen eller som fjernundervisning. Videoerne og aktiviteterne, der lægges op til, har potentiale til at inspirere og stimulere elevernes nysgerrighed samt at aktivere eleverne til selv at undersøge mere om astronomi.
Se forløbet på: emu.dk/grundskole/fysikkemi/kommunikation/stjerner-galakser-og-moerkt-stof-med-nasa-forsker-sarah-pearson

Flere forløb til naturfagene
Til natur/teknologi på mellemtrinnet er der udviklet et forløb, hvor eleverne kommer tæt på naturen med Sebastian Klein. Med afsæt i videoer og aktivitetsforslag i gæstelærerforløbet kan der arbejdes med færdigheds- og vidensområdet natur og miljø, ligesom forløbet giver et godt afsæt for at arbejde med undersøgelseskompetencen. Forløbet kan bruges trivselsfremmende i onlineundervisning, da det kan give inspiration til at gå ud selv eller i en gruppe og igangsætte nogle sjove små undersøgelser i naturen. Det kan også bruges ved fysisk fremmøde individuelt, gruppevis eller i plenum.

I den kommende tid udgives flere nye digitale gæstelærerforløb til naturfagene. Det er bl.a. et forløb til natur/teknologi om jordskælv og vulkaner med YouTuberen Maria Jarjis og et forløb til fysik om lyskilder med opfinder Dan Friis.
Se mere på: emu.dk/gæstelærer/grundskole

En verdensmester, en løve og en psykolog
Badmintonspilleren Viktor Axelsen er også blandt de gæstelærere, der kan inviteres ind i grundskolen. Her bliver de yngste elever introduceret til badminton, opvarmning og kammeratskaber på og uden for banen.
Eleverne på erhvervsuddannelserne kan blive inspireret af iværksætteren Christian Arnstedt, der er kendt som en af ”løverne” i Løvens Hule. Og gymnasieeleverne kan blive klogere på og diskutere ”digital distraktion” efter at have lyttet til en podcast med Jesper Aagaard, lektor i psykologi på Aarhus Universitet.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udviklet fem forløb til grundskolen. Der udvikles yderligere 25 forløb til grundskolen, 15 forløb til erhvervsuddannelserne og 10 forløb til gymnasieuddannelserne.

Baggrunden for digitale gæstelærerforløb
Den 18. februar 2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som covid-19 har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Som led i aftalen er der afsat 12 mio. kr. til at udvikle digitale gæstelærerforløb.

af Sidsel Hansen, Specialkonsulent Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.