Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik

Ny læringsportal skal uddanne fremtidens digitale skabere

Undervisningsministeren har meldt ud, at it IT skal være en del af undervisningen i folkeskolen. Mens vi venter på det kommende valgfag, har vi på Clio Online givet et bud på, hvordan vi synes et digitalfagligt fag skal se ud.

 

Af: Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, it-didaktisk konsulent hos Clio Online

FK3 2017 6 1

1.000.000.
Så mange kvalificerede itIT-medarbejdere manglede der ifølge EU-Kommissionen i Europa i 2015. Ifølge ITEK vil Danmark alene mangle 4.000 i år 2020. Hver dag mister virksomheder potentiel omsætning, fordi de ikke kan besætte deres ledige itIT-stillinger.

En ekspertgruppe nedsat af undervisningsministeren har nu meldt ud, at it IT skal være en del af undervisningen i folkeskolen, så vi ikke sakker bagud i den digitale udvikling. Derfor får danske skoleelever snart mulighed for at beskæftige sig med digitale teknologier i et nyt valgfag med arbejdstitlen Teknologiforståelse.

Det er vi glade for hos Clio Online. Men her har vi også en drøm: De danske skoleelever skal arbejde med digitale teknologier i en digitalfaglig sammenhæng i et obligatorisk fag. Et fag, hvor eleverne skal lære at blive mere kompetente brugere og medskabere af den digitale nutid, de er en del af, og den fremtid, de er på vej ud i. ITt kan nemlig medvirke til at strække elevernes mentale formåen og give dem helt nye handlemuligheder.

Ny læringsportal til et digitalfagligt fag

Hos Clio Online vil vi gerne deltage aktivt i den vigtige opgave, det er at forme morgendagens digitale samfund. Derfor har vi netop lanceret læringsportalen Digitalfaget. Her har vi udfærdiget et fagmål, der præciserer de kerneområder, vi synes er nødvendige for et fremtidigt digitalfagligt fag i grundskolen. Samtidig har vi udviklet et digitalt undervisningsmateriale med forløb, tekster og aktiviteter. Fra august vil materialet blive samlet i en årsplan til et valgfag i udskolingen. Målet er på længere sigt at udvikle digitalfaglige materialer til hele grundskoleforløbet.

Vi mener, at folkeskolens kommende digitalfag skal handle om mere end blot programmering. Derfor tager fagmålene for Digitalfaget udgangspunkt i de to overordnede kompetenceområder Digital kommunikation og Digital fremstilling:

Digital kommunikation med udgangspunkt i digital literacy

Det første kompetenceområde er skabt med udgangspunkt i en forståelse af begrebet digital literacy, der dækker over elevernes evne til at tolke, anvende og kombinere den kommunikation, de deltager i som afsendere og modtagere. Det indebærer, at eleverne kan handle trygt og ansvarsfuldt og forholde sig til de etiske og juridiske rettigheder, der ligger i de digitale fællesskaber, de som mennesker omgiver sig med og deltager mere eller mindre bevidst og aktivt i.

På Digitalfaget anses de digitale teknologier som værktøjer, der gør det muligt at kunne udtrykke sig personligt gennem nye medieformer, at kunne skabe nye innovative fællesskaber og muligheder samt at kunne manipulere med og forholde sig kritisk til den virkelighed, vi alle er en del af.
Den digitale literacy handler derfor om at kunne:
•    forstå og anvende digitale teknologier, kommunikationsværktøjer og netværk til at lokalisere, evaluere, tilegne sig og selv skabe information
•    forstå og anvende information i flere formater formidlet igennem digitale platforme
•    skabe nye sammenhænge og forståelser gennem digitale værktøjer.

Digital fremstilling og computational thinking

Det andet kompetenceområde tager udgangspunkt i mennesket som skabende og problemløsende individ i et digitalt samfund. Computational thinking er grundlæggende for tilgangen til de kreative og innovative skaberkompetencer på portalen. Eleverne skal lære at løse virkelighedsnære problemer og lære at formulere dem, så både et menneske og en computer vil kunne forstå det.
Computational thinking handler om at kunne:
•    bryde en proces eller et problem ned i mindre, håndterbare dele
•    genkende mønstre og ligheder i et problem eller i data
•    identificere de generelle principper, der ligger til grund for disse mønstre
•    udvikle trinvise løsninger til specifikke problemer.

Vi ser frem til det nye valgfag

I april nedsatte Undervisningsministeriet en rådgivningsgruppe, der skal give input til målene i et forsøg med et nyt etårigt valgfag, som kommunerne kan udbyde til udskolingen. Der blev også nedsat en faglig skrivegruppe til at udforme målene for valgfaget. Efter afprøvning og erfaringsopsamling kan det eventuelt føre til udvikling af et bæredygtigt valgfag, som kan indgå i den faste valgfagsrække i folkeskolen.
Hos Clio Online er vi ikke i tvivl: Folkeskolen bør have et obligatorisk digitalfag, som dækker hele skoleforløbet. Indtil da ser vi frem til det nye valgfag. Når det kommer, vil Digitalfaget naturligvis dække det fag og imødekomme de mål, ministeriet sætter for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.