Danmarks Naturfagslærerforening
Didaktik

Naturfagslokalets indretning kan motivere eleverne

Af Mette Lund Petersen, rumpilot og projektleder for NyNaturfag hos Højer Møbler A/S

NyNaturfag er et forskningsbaseret indretningskoncept der understøtter en udforskende og eksperimenterende tilgang til naturfag. Resultaterne viser, at en varieret indretning af naturfagslokalerne motiverer eleverne. De involverer sig mere i faget og viser en øget interesse for at beskæftige sig med naturfaglige opgaver og eksperimenter.


”Jeg har da på en måde lært, at fysik kan være sjovt, for jeg har aldrig forstået, når folk sagde det var sjovt”. – Elev udtalelse


 Et anderledes naturfagslokale
NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokaler, der har et anderledes ”kropssprog” end det, man er vant til fra de klassiske faglokaler. Her er Arena, Modelbyggerniche, Fokuszoner, Brainstorm områder, Sjaskekar, Dissektionsbord, Faldlab, Reseachbar og meget andet, der sikrer, at eleverne lærer på en ny, motiverende måde.
Konceptet er udviklet af Katafonden og blev lanceret i 2013. Inden da har Katafonden gennemført og evalueret på 10 forsøgs-undervisninger i et nyindrettet Naturfagshus på Nordals (Naturfagshuset FUF), ligesom Aalborg Universitet har gennemført et forskningsprojektet på en skole, som har indrettet deres lokaler efter NyNaturfags principperne. Find rapporterne på  nynaturfag.dk

Dette indhold er kun for Studerende , Almindelige medlemmer, og Skole medlemmer.
Log ind Tilmeld