Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Af Troels Gollander, fagbogsforfatter

Forfatteren til international bestseller giver et meget flot svar på det spørgsmål.

FK01 2019 4 1

Forfatteren til bestselleren ”Sapiens – En kort historie om menneskeheden” Yaval Noah Harari i samtale.

Kilde: www.ynharari.com


I danske skolebøger kan man læse forskellige svar på spørgsmålet: Hvad er fysik/kemi? Det kunne fx være noget med, at fysik/kemi er et skolefag, der omfatter de tre fag fysik, kemi og astronomi. Hvor fysik beskæftiger sig med naturlovene inden for bl.a. energi, bevægelse, tryk, lys, lyd, elektricitet og varme, så er kemi læren om de kemiske stoffer og deres opbygning, egenskaber og reaktioner. Astronomi, der handler om Universets opbygning, er også en del af skolefaget fysik/kemi.
I den internationale bestseller ”Sapiens – En kort historie om menneskeheden” af den israelske forfatter Yuval Noah Harari kan man på den absolut første side læse følgende fine ”definition” af de to fag fysik og kemi:


For omkring 13,5 milliarder år siden førte det såkaldte Big Bang til dannelsen af stof, energi, tid og rum.

Historien om disse fundamentale træk ved vores univers kaldes fysik.
Omkring 300.000 år efter deres opståen begyndte stof og energi at samle sig i komplekse strukturer, atomer, som igen forenede sig til molekyler. Historien om atomer, molekyler og deres indbyrdes reaktioner kaldes kemi.


Man kan altså som fysik/kemi-lærer i det stille fryde sig over, at fysik og kemi er de to første og mest grundlæggende fag. Først på tredjepladsen kommer biologi, der i bogen ”defineres” sådan:


For omkring 3,8 milliarder år siden begyndte visse molekyler på en planet ved navn Jorden at forene sig, så de dannede større, mere komplicerede strukturer ved navn organismer. Historien om organismer kaldes biologi.


Historiefaget kommer først ind for omkring 70.000 år siden, hvor organismen Homo sapiens begynder at præge vores planet. På godt og ondt kan man vist roligt sige!

”Sapiens – En kort historie om menneskeheden” er en populærvidenskabelig bog, der giver en kort historisk gennemgang af Homo sapiens historie her på kloden. Forfatteren trækker samtidig tråde op til i dag, så man ikke kun bliver klogere på menneskehedens historie, men også gør sig tanker om Jordens fremtid – og måske endda ens egen måde at leve. Yuval Noah Harari, der bor i Jerusalem og er uddannet historiker, er generelt kritisk i forhold til måde, hvorpå vi mennesker forvalter klodens resurser.

Denne animerede video giver på fem minutter de væsentligste pointer fra kapitel 1 i Yuval Noah Hararis bog:


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.