Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik Fællesfaglige fokusområder Fysik/Kemi Natur/Teknologi

Det multifunktionelle naturfagslokale


Af Bjarne Nybo, MMA Møbler. 

FK2 2017 4 3
Big Bang- konferencen i Odense den 23. og 24. marts gav os hos MMA Møbler et godt indblik i, hvad undervisere i fysik og kemi har af overvejelser om indretning af fag lokaler. Mange skoler har fået indrettet nye lokaler til fysik/kemi og andre tilkendegav, at der var planer om indretning eller renovering af lokaler på deres skoler. En fælles trend i tilbagemeldingerne er, at undervisere oplever en lille grad af indflydelse på- og inddragelse i forbindelse med indretning af undervisningslokaler, som derfor opleves som mangelfulde til deres undervisning.

Multifunktionelle lokaler til store og små.

Der er en række parametre, der bør overvejes, når skoler skal indrette eller renovere lokaler til fysik/kemi:

•         Lokalerne skal være multifunktionelle, så de kan anvendes til undervisning i alle naturfag. Eksamener er nu tværfaglige og omfatter alle naturfag i én eksamen. Samtidig er der omkostningshensyn at tage – uden at det må gå ud over undervisningskvaliteten. Derfor giver det god mening at gøre lokalerne multifunktionelle, så de kan omstilles til flere naturfag.
•         Indskoling og de yngste klasser arbejder også med naturfag. Underviserne efterlyser indretningsløsninger, der tager højde for undervisning af de små elever. Det multifunktionelle naturfagslokale, kan udnyttes optimalt ved at tænke i højdejusterbare borde og stole og ved at gøre sig overvejelser om eksperimenter, der er i øjenhøjde med de yngste klasser.

FK2 2017 4 2
 
MMA Møbler’s stand var vel besøgt af undervisere og en stor del af dem tilkendegav ifølge Michael Mansa, der er ejer af virksomheden, at de gerne vil indgå i en videre dialog om produktudvikling og indretningskoncepter af undervisningslokaler, der er virksomhedens speciale.
Fri gulvplads giver mulighed for fleksibilitet.
 
På standen viste MMA Møbler lofthængte medieforsyningssystemer, der netop tager højde for det multifunktionelle undervisningsmiljø. Loftehængte medieforsyningssystemer har været anvendt i laboratorier i årtier og i undervisningssammenhænge har MMA indrettet adskillige skoler i Danmark med det såkaldte Medie Vinge-system fra tyske Waldner – Hohenloher (se fotos). Til forskel fra de klassiske gulvbaserede medieforsyningssystemer, så udmærker det lofthængte system sig ved fuldstændig fri gulvplads. Hvis indretningen på gulvet også gøres fleksibelt med mobile borde og stole, så kan omstillingern i undervisningen foretages meget hurtigt.
 
Michael Mansa fortæller, at der i forbindelse med indretning af fysik/kemi- lokaler tænkes meget i mobilitet og fleksibilitet: “Flere skoler ønsker at veksle mellem tavlerettet undervisning og arbejde i gruppegrupp. Til den tavlerettede undervisning har vi fx leveret et mobilt stinkskab til en skole på Sjælland. Underviseren kan så vise et forsøg for klassen i bag sikkerhedsglas i stinkskabet, som eleverne så gentager efterfølgende i grupper.” Han fortæller, at der var en meget stor interesse for det lofthængte medieforsyningssystem.

Den tekniske side af sagen.
Medie vinge-systemet består af en centralenhed, der forsyner undervisningspladserne med el-udtag, vand, gas, trykluft, udsugning, vakuum, lav volt og spildevand. Det integrerede lys i medievingen sikrer belysning til undervisningspladserne i laboratoriekvalitet. Da medievingen hænger i begge sider af klassen – forbundet med en tværsarg, vælges det medie, som ønskes anvendt i undervisningen. Indretningen kan ifølge Michael Mansa udvides med inventar til opbevaring af kemiartikler og materialer til fysikforsøgene. Skabene kan forsynes med udsug af hensyn til indeklimaet. Flere vælger også et forberedelsesrum, hvor underviseren kan klaregøre forsøgene i, inden de bringes ind i klassen.

Brugere skal finde løsninger sammen med eksperter.
 
Der ligger en opgave i, at informere beslutningstagere og rådgivere om de indretningsmuligheder, der tilgodeser de undervisningsbehov, som både lovgivningen kræver og som underviserne forventer. Michael Mansa anbefaler, at bygherrerne meget tidligt i processen inddrager indretningseksperter og brugere for at optimere naturfagslokalernes indretning.

FK2 2017 4 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.