Noter fra møder

  Arrangementer 2017
   
  Bæredygtig produktion af brændsler og kemikalier
  Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til aftenens foredragsholder Jakob Kibsggard, lektor på DTU Fysik.
  Jakob Kibsgaard vil fortælle os om bæredygtig produktion af brændsler og kemikalier fra vedvarende energikilder. Jakob har lovet både at inkludere lidt helikopter-perspektiv og specifikke eksempler på DTUs forskning.

  Arrangementer 2016
   
  Den nye fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi
  Oplæg og diskussion om den nye fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi

  Søren Svendstorp, der har prøvet det selv, fortalte om sine erfaringer med den nye fælles naturfagsprøve!
  Søren fortalte, hvordan han og hans kolleger på Øster Fariamgsgades Skole rent praktisk greb det an med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
  I løbet af aftenen kom han ind på fællesfaglige fokusområder, tekstopgivelser, problemstillinger, arbejdsspørgsmål mm.

  Søndag den 31. januar

  Klokken 14 gik 58 naturfagslærere fra hele landet sejlede med DFDS-færgen Pearl Seaways for at holde konference og sejle  til Naturfagsentret i Oslo.
  Første oplæg var af vores læringskonsulent Mads Joakim Sørensen der bl.a. fortalte om den nye fælles naturfagsprøve.
  Herefter et oplæg af Peter Norrild ”Hvorfor skal naturfagene samarbejde”? Samt et oplæg af Ulla Sverrild og Erland Andersen om at formulere en problemstilling og videre til en problemformulering.
  Sidst på aftenen blev der arbejdet i grupper med at formulere Fælles faglige fokusområder med tilhørende arbejdsspørgsmål.
   

  © 2022 Fysik- og Kemilærerforening København - Sjællands afdeling. Alle rettigheder forbeholdes.