Du har afvist cookies, derfor vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. Du vil ikke kunne logge ind eller registrer og betale før du accepterer cookies.

Du kan ændre dit valg af cookies nederst på siden.

Stjernekammeret på ekskursion til Lübeck!

FK01 2019 9 1Af Carsten Skovgaard Andersen, Bellahøj skole.

Lørdag. d. 2. marts afholder DFKF medlemsmøde, hvor du kan høre Anja C. Andersen samt Carsten Skovgaard Andersen. Mødet afholdes på Bellahøj skole, hvor Stjernekammeret har givet elever oplevelser med stjernehimlen gennem 80 år. Denne artikel omhandler Stjernekammerets gamle projektor som Carsten tog med til Nordische Filmtage i Lübeck  i oktober 2018.

Der var formiddags-forestillinger for tyske børn i et stort kuppeltelt på torvet Klingenberg. Til eftermiddagsforestillingerne kom flere af børnenes forældre. De ville gerne se, hvad der havde fået deres børn til at tale om stjerner både ved aftenbordet og morgenbordet.

På rejsen lærte Carsten nyt om Stjernekammerets historie.

I mellemkrigstiden byggede man i det nordlige Lübeck en skole med arkitektur i nordisk stil. Det lübeckske firma Nachtigall & Co byggede das Sternkammer på skolen. Det blev åbnet i 1931. Det lübeckske skolevæsen inviterede skolefolk fra hele Europa til at komme og se den nye skole.

 

Elevaktivitet: Byg Grundstoffernes Periodesystem

Download arbejdsark til dine elever.

FK01 2019 8 1Af Kim Christiansen, redaktør

Forstår dine elever opbygningen af Grundstoffernes Periodesystem?
Efter at have fået viden om atomernes elektronstruktur samt hovedgrupperne og perioderne i Grundstoffernes Periodesystem, kan elevernes forståelse tjekkes med en aktivitet.
Kortene med grundstofferne klippes ud, og elevernes skal bruge deres viden om elektronskallerne til at placere grundstofferne på bordet.
Herefter kontrolleres om grundstofkortene er lagt korrekt med Grundstoffernes Periodesystem.
De 25 grundstoffer er fra hovedgrupperne 1 - 2 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 og 18.

 

Quizlet - prøv de lette quizzer.

Af Kim Christiansen, redaktør

FK01 2019 7 2På hjemmesiden www.Quizlet.com kan du finde andres faglige quizzer og lave dine egne quizzer.
Links til quizzerne sendes til eleverne.

Lær og test med Quizlet.

Der er en indlæringsdel samt en quizdel.
I quizdelen bruges flashcards, som er elektroniske kort med fx H på den ene side og hydrogen på den anden side.
I spillet Match er kortene lagt ud, og eleven kan vælge at tage Be og trække over Beryllium eller omvendt Beryllium over Be, og de to kort forsvinder.

 

Mobilos i vacuum

Af Helge Kastrup, lektor emeritus.

Det er ofte demonstreret, at lyd ikke bevæger sig gennem vakuum, ved at anbringe en elektrisk ringeklokke under en glaskolbe, der forbindes til vakuumpumpen. Efterhånden som luften pumpes ud, høres klokkens ringen svagere og svagere for til sidst helt at forsvinde.


FK01 2019 6 1


 

Termisk energi, indre energi og varme - et forslag

Kilde: kurtsik - Forjaria., CC BY-SA 3.0
Af Erik Both, tidligere lektor ved Fysik, DTU og lærebogsforfatter.
 

Har den opvarmede stålhage termisk energi, indre energi eller varme?
Ifølge forfatteren skal udtrykket termisk energi fjernes fra læseplaner, opgaver og lærebøger.

For 175 år siden lagde bl.a. Joule, Colding og Helmholtz grunden til den moderne termodynamik. De havde erkendt, at varme ikke var et stof, men en energiform blandt mange. På basis af deres undersøgelser blev energibevarelse i form af termodynamikkens 1. hovedsætning, ΔU = W + Q, postuleret. Her er ΔU  ændringen i et systems indre energi, W og Q er det arbejde og den varmemængde, der er tilført systemet.

 

Hvad er fysik/kemi?

Af Troels Gollander, fagbogsforfatter

Forfatteren til international bestseller giver et meget flot svar på det spørgsmål.


FK01 2019 4 1

Forfatteren til bestselleren ”Sapiens - En kort historie om menneskeheden” Yaval Noah Harari i samtale.

Kilde: www.ynharari.com


 

Faglige tekster og quizzer om Grønland.

FK01 2019 3 3Nyt engangshæfte til n/t om verdens største ø.
Grønland er et klassisk emne i fx 3.-4. klasse. Landet er fascinerende, og man kan arbejde med en række relevante faglige emner og begreber inden for natur/teknologi, fx dyreliv, vejr og klima og menneskets tilpasning til naturen. Forlaget Pirana udgav i slutningen af 2018 et quizhæfte om netop Grønland. Men hæftet er mere end bare quizzer og opgaver. Der er masser af faglige tekster om Grønlands historie, landskab, natur, dyreliv, geografi, vejr og meget andet. Hæftet er tiltænkt den supplerende undervisning, men det egner sig også til selvstændigt arbejde og faglig læsning.

 

Download imponerende satellitbilleder af Solen.

Af Carsten Skovgård Andersen, Stjernekammeret på Bellahøj Skole

Sådan kan du lære dine elever at downloade billeder og videoer af Solen i forskellige bølgelængder fra SDO-satellitten. Eleverne kan lave præsentationer, hvor de viser deres kammerater de smukke billeder og videoer, som de selv har downloadet.


FK01 2019 2 1

 

Novel Engineering: Kan litteraturen styrke udvikling af teknologiske og naturvidenskabelige kompetencer?

Af Anders Thrysøe Pagh og Katrine Læssøe Mikkelsen, EngineeringLab/INSERO, Horsens

I Novel Engineering bruger man en roman eller novelle som inspiration til at rammesætte en engineeringudfordring. Ideen stammer fra Tufts University i Boston, som gennem en årrække har udviklet, testet og forsket i metoder, som understøtter integration af litteratur og engineering. Insero Education har gennem samarbejde med Tufts University hentet inspiration til, hvordan Novel Engineering kan se ud i en dansk skolekontekst. Denne artikel svarer på følgende spørgsmål: Hvad er Novel Engineering? Hvad er engineering som arbejdsmetode? Hvordan laver man Novel Engineering i praksis? Hvordan ser det ud fra et lærerperspektiv? Hvilke bøger og historier egner sig til Novel Engineering? Hvordan kommer du selv i gang med Novel Engineering?


 
© 2022 Fysik- og Kemilærerforening. Alle rettigheder forbeholdes.