Du har afvist cookies, derfor vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. Du vil ikke kunne logge ind eller registrer og betale før du accepterer cookies.

Du kan ændre dit valg af cookies nederst på siden.

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af  Danmarks Fysik- og Kemilærerforening sammen med Natur og Teknologi.
 
Hermed sendes endelig DAGSORDEN inden DFKFs generalforsamling d. 7. november 2020 med start kl. 11 på NBI, Blegdamsvej 17, 2100 København. Generalforsamlingen finder sted Auditorium A.  
 
Dagsorden ifølge vedtægter:
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  4. Indkomne forslag  
5. Kassereren fremlægger budgettet  
6. Fastsættelse af næste års kontingent  
7. Valg af formand  
8. Valg af bestyrelse og to suppleanter  
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  
10. Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling   
11. Eventuelt.  

Generalforsamling har tidligere været annonceret til afholdelse på Jernbanemuseet i Odense, men grundet covid-19, har vi set os nødsaget til at flytte arrangementet til NBI.
Der ydes kørselstilskud til medlemmernes deltagelse i denne generalforsamling.
Vi håber at se jer til dette møde i København.
Der er følgende program for dagen:
PROGRAM:  
 
10.30-11.00 Ankomst med kaffe og brød
 
11.00-12.00 Mikael Hvass Hedahl (læringskonsulent)
 
12.00-12.30 Pause  
 
12.30-15.00 DFKF Generalforsamling 2020
 
VEL MØDT!
Med venlig hilsen


© 2021 Fysik- og Kemilærerforening. Alle rettigheder forbeholdes.