Danmarks Naturfagslærerforening

Generalforsamling 2024

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - april 21, 2024
6:00 pm - 8:00 pm

Lokation
forum

Kategori Ingen Kategori


I år har vi valgt at lægge vores generalforsamling i Forum, samme dag som Den nationale naturfagskonkurrence Unge Forskere finale, starter. Så vi vil anbefale at I kommer i god tid, og får lyttet til de dygtige elever og ser hvad de har fundet ud af. Læs mere om arrangementet her https://ungeforskere.dk/

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Kassereren fremlægger budgettet
 6. Fastsættelse af næste års kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelse og to suppleanter
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 10. Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling
 11. Eventuelt.

Tilmeldinger

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Medlem
$0,00
Pris i alt
$0,00