Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

Natur/Teknologi

Nye kravlenisser til alle
Natur/TeknologiUndervisningsmateriale

Nye kravlenisser til alle

Illustrator Thomas Clausen har kreeret nye kravlenisser af berømte videnskabsmænd. Udskriv forsiden på karton og …klip ud. fysik•kemi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår Isaac Newton (England, 1682 – 1727): Den mest betydningsfulde mand i den videnskabelige revolution op gennem 1600- og 1700-tallet. Hans love om bevægelse og gravitation er grundlæggende for…

NATUR/TEKNOLOGI INSPIRATION til n/t-undervisningen 6
Natur/Teknologi

NATUR/TEKNOLOGI INSPIRATION til n/t-undervisningen 6

 FÆLLES NORDISK HÅNDBOG OM KOM-PETENCELØFT AF NATURFAGSLÆRERE Natursekken.no har i et samarbejde mellem norske, svenske og danske læreruddannelser udviklet et bud på et nordisk modul for efter-uddannelse af lærere samt et bud på en nordisk didaktik for undervisning i bæredygtig udvikling.Projektet udgiver en håndbog til oktober, hvor der blandt andet vil være didaktiske elemen-ter og…

Når FÆLLESFAGLIGundervisning er noget helt andet
DidaktikFællesfaglige fokusområderNatur/Teknologi

Når FÆLLESFAGLIGundervisning er noget helt andet

Af Jonas Jensen Fællefaglig arbejde i naturfagene kan forveksles med parallel undervisning i de tre fag, der indgår.Derfor er der udfordringer og muligheder, der skal tages op, hvis elevernes udbytte skal svare til de forventninger, som politikere og forskere har til undervisningen.Jonas Jensen vandt 2. prisen ved lærerprofession.dk’s konkurrence for bachelorprojekter. Hele opgaven kan læses…

Programmering i indskolingen
Natur/Teknologi

Programmering i indskolingen

Af Sophie Hovdekorp Artiklen er første del af to. I næste nummer bringer vi et idekatalog for inddragelse af programmering i forskellige fag. Programmering i indskolingen kan inddrages i stort set alle fag og med en legende tilgang, der understøtter en lang række af områder børnene træner på dette trin. Mange lærere oplever at det…