Lokalafdelingernes postnummerområder

Et medlem bestemmer selv, i hvilken afdeling han vil være medlem.
Er der ingen særønsker, tilordnes afdeling efter nedenstående liste.

01 København-Sjælland

1000-3670, 4000-4990.

06 Bornholm

3700-3790.

07 Fyn

I 2017 sammenlagt med afd. 16 Sønderjylland/Sydslesvig til afdeling 16 Syddanmark.
5000-5985.

08 Vendsyssel

9300, 9320-9352, 9382, 9460-9493, 9690-9990.

09 Aalborg

9000-9293, 9310, 9362-9381, 9400-9440, 9510-9541,9560-9681.

10 Aarhus

8000-8592, 8600øst*), 8632-8643, 8660-8680, 8830,8850-8990, 9500, 9550.

11 Horsens

7130-7150, 7171, 8654, 8700-8783.

12 Midtvest

6600-6623, 6650, 6670-6753, 6800-6990, 7190-7280, 7330-7990, 8600vest*), 8620, 8653, 8800, 8831-8840.

13 Trekantområdet

6000-6094, 6580, 6640, 7000-7120, 7160,7173-7184, 7300-7323.

16 Syddanmark

Fra 2017 er afd. 16 Sønderjylland/Sydslesvig sammenlagt med afd. 07 Fyn med øer til den nye afdeling 16 Syddanmark.
5000-5985,
6100-6560, 6630, 6660, 6760-6792, Sydslesvig.


*) I postdistrikt 8600 Silkeborg har Aarhus og Midtvest afd. lige mange medlemmer. Ved nytilgang, hvor medlemmet ikke har noget ønske om at høre til en bestemt afdeling, tilordnes medlemmer, der bor vest for Silkeborg by, til Midtvest, og Silkeborg by og området østfor tilordnes Aarhus afdeling. Men alle medlemmer har mulighed for selv at vælge afdeling.

Sydslesvig hører naturligt til Sønderjylland (Nordslesvig). Afd. 16 omfatter hele Slesvig (Nord- og Sydslesvig), historisk Sønderjylland om hele området mellem Kongeå og Ejder.
Fra Grønland og udland har vi et antal medlemmer, der står i den afdeling, de var i, før de rejste ud.
Fra Færøerne har vi ingen medlemmer, kun abonnenter.
Ved tilgang af medlemmer fra Grønland, Færøerne, norden og udland skal de tilordnes en lokalafdeling. Har de ikke selv et ønske, har medlemsregistrator et problem; men det udskydes, indtil det bliver aktuelt.

medlemsregistrator@fysik-kemi.dk