Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

 • Kontakt- webmaster@fysik-kemi.dk
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nyt forslag om fælles prøve i naturfag

Forslag om en bunden mundtlig/praktisk fælles prøve i naturfag

Kære Medlemmer

Formændene for de tre naturfagsforeninger har været indkaldt til 2 møder af i alt 1,5 times varighed i Undervisningsministeriet. På det første møde, hvor ministeren selv deltog blev vi præsenteret for det faktaark der også findes her på hjemmesiden. Derudover skulle de tre fags kernefaglighed testes ved hjælp af selvrettende digitale prøver.Jeg tilkendegav, at jeg på foreningens vegne var glad for invitationen og gerne deltog i en dialog om prøver og påpegede,at de nuværende digitale afgangsprøver i Biologi og Geografi ikke var velegnede til at prøve elevernes kompetencer i faget. Her blev det fra ministeriets side fremhævet at de digitale afgangsprøver i Biologi og Geografi bar præg af at være første generation af digitale afgangsprøver.

Det fremlagte faktaark anså jeg som et godt bud på en fælles naturfagligprojektopgave. Således at vi fremover styrker naturfagene via en projektopgave, hvor eleverne i grupper kan arbejde problemorienteret med et naturfagligt projekt. Dette mener jeg ikke kunne afløse en afgangsprøve.

Møde nummer to blev mulighederne i faktaarket udfoldet. Vi havde blandt andet en drøftelse af, eksaminatorer og censorers antal, elevernes mulighed for på 20 minutter pr. person i en gruppe at vise deres kompetencer i Biologi, Fysik/kemi og Geografi.

Efterfølgende har DFKF sendt vedlagte svarskrift til ministeriet.

Det er min overbevisning, at vi som forening snarest bør komme med et forslag til en ny prøve, hvis vi fortsat vil have indflydelse på afgangsprøven. Jeg håber derfor, at I medlemmer snarest vil sende jeres ideer til hovedstyrelsen.

Mvh.

Peter Jensen

Landsformand

 

Læs faktaarket...

Læs foreningens svar til ministeren...

Home DFKF-indhold Nyt forslag om fælles prøve i naturfag