Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

 • Kontakt- webmaster@fysik-kemi.dk
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Efteruddannelse

Efteruddannelse
Kurser for Fysik-, kemi- og naturfagslærere i folkeskolen

Danmarks Fysik-Kemilærerforening tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde teoretiske og praktiske kurser, der efter deltagelse på to kursusforløb skulle dække de praktiske læringsmål frem til og med 9. klasse.

Om Kurserne
Der er tale om to 2-dages kurser, med i alt 8 mulige omgangsøvelser. På hver af de to 2-dages kurser er der planlagt 4 forskellige omgangsøvelser. Der undervises i 4 laboratorier samtidig. Man gennemgår en øvelse med teori og praksis formiddag og en eftermiddag hver dag, de to dage kurset varer.
Det tilknyttes en underviser fra Erhvervsakademiet til hver øvelse.
Der er plads til 12 deltagere på hver øvelse, hvilket giver mulighed for op til 48 deltagere. Der bliver tale om bæredygtighed, hvilket afspejles i øvelserne.
Til hver øvelse vil der være en øvelsesvejledning, som afprøves i teori og praksis. Efter at have deltaget på begge kurser forår og efterår, burde man som underviser være vel forberedt til at foretage sin egen undervisning.

Laboratoriesikkerhed eller reach bliver ikke emner for kurserne, for det er ikke nødvendigt med de valgte øvelser, men der medtages ”Indføring i laboratoriesikkerhed, kemikaliemærkning og kemikalieregistrering”, så det bliver klart for deltagerne, hvorfor det ikke er nødvendigt.

Indkvartering
Der er mulighed for indkvartering på Hotel Scandic, skråt over for Erhvervsakademi Sjælland, eller på
ZBC’s  konferencecenter, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.
ZBC: Connie Jensen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 4172 1001. Pris for et enkeltværelse: 720 kr. u./morgenmad
Scandic: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ,  4632 4632, Pris for et enkeltværelse: 8-900 kr. m./morgenmad

Praktiske oplysninger
Varighed:     2 dage
Hvor:     Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Datoer for første kursus:     29. og 30. september 2018
Kittel:     Medbringes eller lejes af Erhvervsakademiet
Udbudsfrekvens:     2 gange årligt – forår og efterår
Ugedage:        Weekender
Pris pr deltager pr kursus:    kr. 6.200,- prisen inkluderer kompendie,
undervisningen m. materialer og forplejning i kursustiden

Tilmelding: Her


Kontaktperson Erhvervsakademi Sjælland: kursuskonsulent Kaj Reiter, tlf. 5076 2669, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ,
Kontaktperson Fysik-kemilærerforeningen: Pernille Koch, tlf. 3035 9594, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kemiske forsøg i folkeskolen

Maksimal læring, budget på smalkost, minimal forberedelse og styr på kemikalierne.
Efterårssemester
1.    Indføring i videnskabelig metode (fire småforsøg)
2.    Global opvarmning og påvirkningen i akvatisk miljø
3.    Nedbrydning af plastik i vand
4.    Økotoksikologi: giftstoffer i akvatisk miljø

1.    Indføring i videnskabelig metode (fire småforsøg)
Her undervises i fire småforsøg, som skal stimulere iagttagelsen og deduktionsevnen. Denne indføring danner grundlag for alle de øvrige forsøg. De fire småforsøg er:
•    Vands evne til at optage luftarter
•    Vands pH som funktion af temperatur
•    Metallers reaktion med syre
•    Kvantitativ bestemmelse af farvestof i sodavand
Her fokuseres på at lære eleverne at beskrive, hvad de ser og at blive i stand til at udlede simple sammenhænge. Eleverne skal indføres i basal naturvidenskabelig metode og at kende forskel på teori og hypotese. Ud fra forsøgene er det hensigten at lære eleverne selv at lave hypoteser og teste disse i små projekter. Der er desuden fokus på samarbejde, hvor eleverne skal bibringes indsigt i at gruppers individuelle forsøg giver større mening i helhed, hvilket skal afspejle den arbejdsform, man udlever i forskningsmiljøer nationalt som internationalt.
Eleverne skal præsenteres for metoder til at kvantificere kemiske forbindelse ved kalibrering. I denne sammenhæng skal eleverne indføres i brug af regneark.
 
2.    Global opvarmning og påvirkningen i akvatisk miljø
Der tages udgangspunkt i vands optagelse af luftarter som funktion af temperatur og dermed set i relation til stigende havtemperatur og global opvarmning. Der laves to forsøg:
•    Vands pH indvirkning på bunddyr
•    Vands indhold af ilt som funktion af temperatur.
Begge forsøg er projektforsøg og kan have varighed fra timer til måneder. Eleverne skal læres at teste implikationen af øget havtemperatur, og hvilke konsekvenser det kan have på det nære havmiljø, hvis temperaturen stiger, som klimatologerne forudser. Eleverne indføres i brug af regneark.
I denne øvelse indgår der læring af teori og hypotese

Grupperne skriver på baggrund af det fundne hver deres videnskabelige artikel.

3.    Nedbrydning af plastik i vand
Hvor lang tid tager plastik at blive nedbrudt i naturen, og hvad afhænger nedbrydningen af? Der er i forsøget fokus på plastik og især mikroplastik, som kan optages i dyr og mennesker og potentielt gøre skade. Forsøgene involverer nedbrydningen af forskellige former for plast i vand. Eleverne skal under lærervejledning opsætte forskellige forsøg for at se, hvad der skal til for at nedbryde plastik, og eleverne har medindflydelse på, hvilke faktorer de vil undersøge. Som underviser medvirker man til at organisere samarbejdet i klassen om at projektere korrekte og varierede forsøg, så mest muligt kan udledes.
Grupperne skriver på baggrund af det fundne hver deres videnskabelige artikel.

4.    Økotoksikologi
Hvordan afgør man om et kemisk stof er farligt? Hvilke sikkerhedstiltag skal man fortage, når man arbejder i et kemisk laboratorium. Eleverne skal her præsenteres for begreber som gift og medicin. Under lærervejledning skal eleverne i disse forsøg arbejde i grupper og har medindflydelse på, hvilke lægemiddelstoffer/giftstoffer, de vil undersøge. Det kunne fx være paracetamol, nikotin/cigaretter/nikotinplastre, giftige planter (guldregn, liljekonvaller, liguster mm).
Eleverne skal lære at præsentere deres arbejder som en posterpræsentation og gøre det på samme måde, som når forskere præsenterer deres arbejde på videnskabelige konferencer.


Forårssemester 2019
1.    Fremstilling af biobrændstof
2.    Nedbrydning af kemikalier i jord
3.    Antioxidanter i fødevarer.
4.    Kvælstofs betydning for vækst
Disse temaer er ikke beskrevet videre i dette skriv, men blot forslag til fremtidige forsøg

Home Nyheder Efteruddannelse