Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

 • Kontakt- webmaster@fysik-kemi.dk
 • *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Efteruddannelse Kurser for Fysik-, kemi- og naturfagslærere i folkeskolen

Kemi-Fysiklærerforeningen tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde teoretiske og praktiske kurser, der efter deltagelse på to kursusforløb skulle dække de praktiske læringsmål frem til og med 9. klasse.

 

Om Kurserne
Der er tale om to 2-dages kurser, med i alt 8 mulige omgangsøvelser. På hver af de to 2-dages kurser er der planlagt 4 forskellige omgangsøvelser. Der undervises i 4 laboratorier samtidig. Man gennemgår en øvelse med teori og praksis formiddag og en eftermiddag hver dag, de to dage kurset varer.
Det tilknyttes en underviser fra Erhvervsakademiet til hver øvelse.
Der er plads til 12 deltagere på hver øvelse, hvilket giver mulighed for op til 48 deltagere. Der bliver tale om bæredygtighed, hvilket afspejles i øvelserne.
Til hver øvelse vil der være en øvelsesvejledning, som afprøves i teori og praksis. Efter at have deltaget på begge kurser forår og efterår, burde man som underviser være vel forberedt til at foretage sin egen undervisning.

Laboratoriesikkerhed eller reach bliver ikke emner for kurserne, for det er ikke nødvendigt med de valgte øvelser, men der medtages ”Indføring i laboratoriesikkerhed, kemikaliemærkning og kemikalieregistrering”, så det bliver klart for deltagerne, hvorfor det ikke er nødvendigt.

Indkvartering
Der er mulighed for indkvartering på kursuscenter Scandic, der ligger lige på den anden side ad vejen i forhold til Erhvervsakademi Sjælland, eller på ZBCs (en erhvervsskole) konferencecenter der ligger på Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde (altså lidt længere nede ad vejen svarende til 5 minutters gang).
Kontaktoplysninger til ZBC: Connie Jensen, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 4172 1001. Pris for et enkeltværelse: 720 kr. u. morgenmad
Kontaktoplysninger til Scandic: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ,  4632 4632, Pris for et enkeltværelse: 8-900 kr.

Opsummering på det praktiske
Varighed: 2 dage?
Hvor: Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Datoer for første kursus: 28. og 29. september 2019
Kittel: Medbringes af deltagerne eller lejes af Erhvervsakademiet
Udbudsfrekvens: 2 gange årligt – forår og efterår
Ugedage: Weekender
Pris pr deltager pr kursus, efterår eller forår: 6.200. kr. Prisen inkluderer kompendie, undervisningen m. materialer og forplejning i kursustiden.

Tilmelding: Her (Ctrl+klik)
Læs om de enkelte øvelser her (Ctrl+klik):

Kontaktperson Erhvervsakademi Sjælland: kursuskonsulent Kaj Reiter, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , 5076 2669
Kontaktperson Fysik-kemilærerforeningen: Pernille Koch, 3035 9594, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kemiske forsøg i folkeskolen
Maksimal læring, budget på smalkost, minimal forberedelse og styr på kemikalierne.
Efterårssemester
1.    Indføring i videnskabelig metode (fire småforsøg)
2.    Global opvarmning og påvirkningen i akvatisk miljø
3.    Nedbrydning af plastik i vand
4.    Økotoksikologi: giftstoffer i akvatisk miljø

Efterårssemesteret første forsøg præsenteres her i korte træk:

Indføring i videnskabelig metode (fire småforsøg)
Her undervises i fire småforsøg, som skal stimulere iagttagelsen og deduktionsevnen. Denne indføring danner grundlag for alle de øvrige forsøg. De fire småforsøg er:
•    Vands evne til at optage luftarter
•    Vands pH som funktion af temperatur
•    Metallers reaktion med syre
•    Kvantitativ bestemmelse af farvestof i sodavand
Her fokuseres på, at eleverne skal beskrive, hvad de ser og blive i stand til at udlede simple sammenhænge. Eleverne lærer basal naturvidenskabelig metode og at kende forskel på teori og hypotese. Eleverne skal ud fra forsøgene selv lave hypoteser og teste disse i små projekter. Der er desuden fokus på samarbejde, hvor gruppers individuelle forsøg giver større mening i helhed, hvilket skal afspejle den arbejdsform, man udlever i forskningsmiljøer nationalt som internationalt.
Eleverne bliver også præsenteret for metoder til at kvantificere kemiske forbindelse ved kalibrering. Desuden indføres eleverne i brug af regneark.
 
Global opvarmning og påvirkningen i akvatisk miljø
Her tages udgangspunkt i vands optagelse af luftarter som funktion af temperatur og dermed set i relation til stigende havtemperature og global opvarmning. Der laves to forsøg:
•    Vands pH indvirkning på bunddyr
•    Vands indhold af ilt som funktion af temperatur.
Begge forsøg er projektforsøg og kan have varighed fra timer til måneder. Eleverne skal teste implikationen af øgede havtemperatur, og hvilke konsekvenser det kan have på det nære havmiljø, hvis temperaturen stiger, som klimatologerne forudser. Teori og hypotese har fokus. Brug af regneark.
Grupperne skriver på baggrund af det fundne hver deres videnskabelige artikel.

 

Nedbrydning af plastik i vand:

Hvor lang tid tager plastik at blive nedbrudt i naturen, og hvad afhænger nedbrydningen af? Der er et forøget fokus på plastik og især mikroplastik, som kan optages i dyr og mennesker og potentielt gøre skade. Plastik bliver som alt andet organisk materiale omdannet til kuldioxid og vand, men plastik er mere stabilt fordi det en er polymer forbindelse (enkeltbindinger/alkaner), der er lavet af mindre stoffer kaldet monomer (dobbeltbindinger/alkener). I dette tema bliver der mulighed for at indføre eleverne i simpel organisk kemi.

Forsøgene involverer nedbrydningen af forskellige former for plast i vand. Der opsættes forskellige forsøg for at se hvad, der skal til for at nedbryde plastik og eleverne har selv indflydelse på, hvilke faktorer de vil undersøge. Der skal samarbejdes i klassen om at projektere korrekte forsøg, så mest muligt kan udledes.

Grupperne skriver på baggrund af det fundne hver deres videnskabelige artikel.

 

Økotoksikologi:

Hvordan afgør man om et kemisk stof er farlig? Hvilke sikkerhedstiltag skal man fortage, når man arbejder i et kemisk laboratorium. Eleverne præsenteres her for begreber som gift og medicin. Eleverne skal i disse forsøg arbejde i grupper og har selv indflydelse på, hvilke lægemiddelstoffer/giftstoffer, de vil undersøge. Det kunne fx være paracetamol, nikotin/cigaretter/nikotinplastre, giftige planter (guldregn, liljekonvaller, liguster mm).

Elevernes arbejder præsenteres som en posterpræsentation på samme måde, som når forskere præsenterer deres arbejde på videnskabelige konferencer.

 

 

Forårssemester 2020

 1. Fremstilling af biobrændstof
 2. Nedbrydning af kemikalier i jord
 3. Antioxidanter i fødevarer.
 4. Lagring af energi
 5. Kvælstofs betydning for vækst

Disse temaer er ikke beskrevet videre i dette skriv, men blot forslag til fremtidige forsøg

Home fysik·kemi Efteruddannelse Kurser for Fysik-, kemi- og naturfagslærere i folkeskolen